banner
banner
banner
banner

SISSY Μια πολλά υποσχόμενη ποικιλία Αχλαδιάς

SISSY Μια πολλά υποσχόμενη ποικιλία Αχλαδιάς

Η καλλιεργούμενη έκταση αχλαδιάς και φυσικά η παραγόμενη ποσότητα αχλαδιών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί δραματικά (77.000 τόνοι, 2012 ΣΤΑΤ.ΥΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ από 120.000, 2001) οπότε και για να καλυφτούν οι ανάγκες της χώρας

πραγματοποιούνται αθρόες εισαγωγές αχλαδιών από διάφορες χώρες και κυρίως από Ιταλία. Τα αίτια είναι γνωστά σε όλους και αυτά είναι η παρουσία του βακτηρίου Erwinia amylovora, που προκαλεί το βακτηριακό κάψιμο (fire blight), καθώς και το έντομο ψύλλα της αχλαδιάς (Psylla pyricolla), η καταπολέμηση του οποίων επιβαρύνει σημαντικά το κόστος

παραγωγής. Επί πλέον συχνά οι παραγωγοί για την καταπολέμηση του βακτηριακού καψίματος χρησιμοποιούν σκευάσματα των οποίων η χρήση απαγορεύεται (αντιβιοτικό στρεπτομυκίνη). Βεβαίως το κόστος παραγωγής αχλαδιών επιβαρύνεται και από τους απαραίτητους ψεκασμούς για την καταπολέμηση και των άλλων σοβαρών ασθενειών και εχθρών που προσβάλλουν την αχλαδιά (φουζικλάδιο, αλτερνάρια, σεπτόρια, καρπόκαψα, κλπ.).

Το πρόβλημα του βακτηριακού καψίματος και της ψύλλας δεν είναι μόνο ελληνικό, και τα δυο παθογόνα απασχολούν σοβαρά τους αχλαδοπαραγωγούς σε παγκόσμια κλίμακα και ως εκ τούτου η προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών έχει διεθνές ενδιαφέρον.

Η έρευνα για την επίλυση του προβλήματος στρέφεται προς δυο κατευθύνσεις:

 1. δημιουργία ή εξεύρεση ανθεκτικών ποικιλιών και στα δυο παθογόνα και
 2. εξεύρεση κατάλληλων μεθόδων βιολογικών ή σε συνδυασμό με φυτοφάρμακα ή και ορμόνες για την καταπολέμηση τους.

Η δημιουργία ανθεκτικών ποικιλιών είναι η οικονομικότερη λύση όμως δεν είναι η ευκολότερη. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες δεν έχουν καταλήξει σε κάποια ανθεκτική ποικιλία και ταυτόχρονα ικανοποιητική ποιότητα καρπών. Ποικιλίες ανθεκτικές στο βακτηριακό κάψιμο υπάρχουν, όπως είναι η Old Home και η Farmingdale, πολλά από τα υβρίδια των οποίων είναι ανθεκτικά επίσης στο βακτηριακό κάψιμο και είναι τα γνωστά σε όλους μας υποκείμενα ΟΗx F (Oregon, USA).

Επίσης, ποικιλίες που δημιουργήθηκαν από ερευνητικά ιδρύματα του Καναδά κυρίως, όπως η Harvest Queen, η Harrow Delight, η Harrow Sweet έχουν διάφορο βαθμό ανθεκτικότητας στο βακτηριακό κάψιμο (Πίν. 1.) αλλά είναι ευαίσθητες σε άλλες ασθένειες (αλτερνάρια) ή η ποιότητα των καρπών δεν είναι η καλύτερη (Magness, Potomak, Seckel).

Η ποικιλία Sissy, ιδιοκτησία του φυτωρίου Farm Hellas, τυχαίο σπορόφυτο της ποικιλίας Seckel (αυτό διερευνάται γενετικώς), έχει εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και βρίσκεται υποδιαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων επιφυτικής ποικιλίας στον οργανισμό CPVO με αριθ. πρωτ. 20140344.

Η ποικιλία αυτή παρουσιάζει τα παρακάτω πολύ ενθαρρυντικά χαρακτηριστικά:

 • Απρόσβλητη από το βακτήριο Erwinia amylovora.
 • Ανθεκτική στη ψύλλα της αχλαδιάς.
 • Ανθεκτική σε φουζικλάδιο και σεπτόρια.
 • Καλή συγγένεια με υποκείμενα κυδωνιάς.
 • Συγκομίζεται 1ο δεκαήμερο του Αυγούστου (Μεσοπρώιμη).
 • Καρπός μέσου – μεγάλου μεγέθους (200-250g), ΔΣΣ στη συγκομιδή 12 – 13%, 15 – 16% κατά την έξοδο από το ψυγείο.
 • Καρπός με βουτυρώδη γεύση, εξαιρετικής ποιότητας.
 • Συντηρείται μέχρι το Μάρτιο σε κοινό ψυγείο στους -1 – 0 οC ή και αργότερα υπό συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας ή με εφαρμογή Smart Fresh.
 • Καρπός κατάλληλος και για κονσερβοποίηση.

Σε υπάρχοντες μικτούς οπωρώνες της ποικιλίας Sissy με ποικιλίες Highland, William’s, Santa Maria όπου η προσβολή από βακτηριακό κάψιμο και ψύλλα ήταν εμφανέστατη τα δένδρα της ποικ. Sissy δεν παρουσίαζαν ποτέ κανένα πρόβλημα παρόλο που οι βραχίονες της ποικιλίας ήταν σε επαφή με εκείνους των άλλων ποικιλιών. Το κόστος παραγωγής είναι πολύ μειωμένο κυρίως εξαιτίας των περιορισμένων ψεκασμών που απαιτούνται. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να παραχθούν αχλάδια βιολογικά.

Η καταλληλότητα της ποικιλίας για κονσερβοποίηση αποδείχθηκε από δοκιμές που έγιναν στα εργοστάσια κονσερβοποιίας ΚΡΟΝΟΣ και VENUS. Οι δοκιμές αφορούσαν κυρίως την παραγωγή φρουτοσαλάτας με τις ποικιλίες Williams και Sissy. Οι κομπόστες στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Τεχνολογίας του ΑΠΘ (Εργαστήριο καθηγητή Κ. Μπιλιαδέρη) όπου και έγιναν οι μετρήσεις χρώματος και σκληρότητας της σάρκας των κύβων. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ποικιλιών όσον αφορά το χρώμα και την σκληρότητα της σάρκας των κύβων (Σκληρότητα σάρκας κύβων 6,25 ±1,539 και 6,14± 1,76Ν, για τις ποικιλίες William’s και Sissy, αντίστοιχα).

Συντήρηση καρπών

Από πειράματα που έγιναν στο εργαστήριο Δενδροκομίας του ΑΠΘ φάνηκε ότι ο καρπός συντηρείται σε σακούλα μέχρι και τον Μάρτιο στους -10C ή και αργότερα με εφαρμογή SmartFresh ή ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Κατά u964 την ωρίμανση, μετά την έξοδο από το ψυγείο γίνεται κίτρινος, έχει σάρκα γλυκιά, βουτυρώδη χωρίς καθόλου λιθώδη κύτταρα.

Related posts