Μέθοδος Αποτελεσματική , Ανώδυνη, Ασφαλής και με χαμηλό κόστος . Όσα πρέπει να γνωρίζετε : Το PRP (Platelet Rich Plasma) είναι Πλάσμα αίματος εμπλουτισμένο σε αιμοπετάλια (2 με 4 φορές περισσότερη συγκέντρωση αιμοπεταλίων). Τα αιμοπετάλια είναι ...

Read more

Τι είναι και με ποιο τρόπο δρα ο βελονισμός; Ο βελονισμός είναι η τοποθέτηση λεπτών βελονιών μιας χρήσεως, σε προκαθορισμένα σημεία του σώματος, με σκοπό να επιδράσει θεραπευτικά. Η Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική υποστηρίζει ότι η ζωτική ενέργεια ...

Read more

Το «Πρότυπο Κέντρο πρόληψης και θεραπείας χρόνιων ελκών και διαβητικού ποδιού» στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί την εξειδικευμένη ιατρική απάντηση στην ανάγκη των ατόμων με διαβήτη που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με χρόνια έλκη, ώστε να αποφύγουν τον ακρωτ ...

Read more

Αρθροσκόπηση είναι η χειρουργική τεχνική ελάχιστης παρεμβατικότητας (minimally invasive surgery - MIS), κατά την οποία, μέσα από μικρές τομές μεγέθους περίπου μισού εκατοστού, με τη χρήση ειδικού άκαμπτου ενδοσκοπίου (αρθροσκόπιο), έχουμε τη δυν ...

Read more

Σκοπός του παρακάτω άρθρου είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας ενός τμήματος της φυσικοθεραπείας όσον αφορά τον μυοσκελετικό πόνο, την πρόληψη και την αποκατάσταση αυτού. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως πολλές φορές η φυσικοθεραπεία είναι χρήσιμη ακ ...

Read more