banner
banner
banner
banner

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΠ

Το τοπίο στην ελληνική κτηνοτροφία δε είναι ειδυλλιακό εδώ και δεκαετίες. Η νέα ΚΑΠ αποσκοπεί στην στήριξη και ενίσχυση του κτηνοτρόφου. Με τον Εθνικό Φάκελο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ υπάρχει πλέον μια ριζική στροφή των άμεσων ενισχύσεων, ύψους 400 εκ. ευρώ, υπέρ των κτηνοτρόφων, καθώς και συνδεδεμένες ενισχύσεις στην παραγωγή βοοειδών, αιγοπροβάτων, και ζωοτροφών, αλλά και στήριξη με κονδύλια για τις περιοχές  με φυσικούς περιορισμούς.

«Πιο συγκεκριμένα αυξάνεται το ποσό των ενισχύσεων για την κτηνοτροφία η οποία απορροφά πλέον το 25% των επιδοτήσεων της νέας ΚΑΠ, ενώ μέχρι σήμερα το μερίδιο της ήταν κάτω από 19% δηλαδή επιπλέον 150 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενισχύουμε τον κτηνοτροφικό τομέα από την νέα ΚΑΠ γιατί  ήταν ο φτωχός συγγενής για δεκαετίες»  επεσήμανε στον «Ξεναγό» ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης.

Ε. : Κύριε Υπουργέ ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τους κτηνοτρόφους;

ΑΠ.: Στα προγράμματα και τις δράσεις του καινούργιου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας υπάρχει σαφής στόχευση για την ανάπτυξη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των μονάδων παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης ζωικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Επιλύεται το μακροχρόνιο θέμα με τους επιλέξιμους βοσκότοπους, μέσα από ένα διαφανές, αντικειμενικό και αποτελεσματικό σύστημα διανομής και διαχείρισης τους, ώστε να μην υπάρξει ποτέ στο μέλλον καμιά εκκρεμότητα και κανένα πρόβλημα καταλογισμών.

Ε.: Κύριε Υπουργέ, πως θα επιτύχετε την ανάκαμψη του κτηνοτροφικού κλάδου;

ΑΠ.: Με τη δέσμη μέτρων και προγραμμάτων αντιμετωπίστηκαν και αντιμετωπίζονται καθημερινά κομβικά θέματα του κτηνοτροφικού κλάδου                   (σταυλικές εγκαταστάσεις, περιβαλλοντικοί όροι για την ίδρυση νέων κτηνοτροφικών μονάδων, κτηνίατρος εκτροφής, ΦΠΑ ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων, ενεργοποίηση Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ενίσχυση νέων κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, κόστος παραγωγής , επάρκεια ζωοτροφών, προώθηση – προβολή κτηνοτροφικών  προϊόντων, αντιμετώπιση φαινομένων παράνομων ελληνοποιήσεων, σήμανση κτηνοτροφικών προϊόντων, αντιμετώπιση ζωονόσων, επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις στο ζωικό κεφάλαιο κ.α.)

« Η προσπάθεια μας για την ανάκαμψη του κτηνοτροφικού κλάδου και τη στήριξη του Έλληνα κτηνοτροφικού κλάδου και τη στήριξη του Έλληνα κτηνοτρόφου είναι συνεχής, ώστε η κτηνοτροφία μαζί με τον υπόλοιπο αγροτικό τομέα να αποτελέσουν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της χώρας. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανένας.» Προτιμήσαμε να αντιμετωπίσουμε τη διεθνή άνοδο των τιμών των ζωοτροφών με την χορήγηση de minimis ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους κι έτσι πήραν επιπλέον 30 εκατομμύρια ευρώ. « Το ζήτημα του κόστους παραγωγής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο μέσω «ενέσεων ρευστότητας» όπως είναι οι επιστροφές φόρων και οι επιδοτήσεις. Αυτή η προσέγγιση κυριάρχησε τις προηγούμενες δεκαετίες με «εργαλεία» παρελθόντων ετών. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι στο μέλλον. Απαιτούνται δράσεις που στοχεύουν στη «ρίζα» του προβλήματος, δράσεις που δημιουργούν νέα δεδομένα στην παραγωγική βάση και στην εφοδιαστική «αλυσίδα», προκειμένου να επιτυγχάνεται χαμηλότερο κόστος παραγωγής και καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στις αγορές, δράσεις όπως, για παράδειγμα, η καθετοποίηση της παραγωγής και η μετατροπή των αμιγώς κτηνοτροφικών μονάδων σε μικτές, ούτως ώστε ο κτηνοτρόφος να είναι ταυτόχρονα και καλλιεργητής κτηνοτροφικών φυτών και να έχει μια σχετική ασφάλεια όσον αφορά στη πρόσβαση του σε φθηνή και επαρκή ζωοτροφή, αλλά και δράσεις όπως η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να μειωθεί το υψηλό κόστος της. Αυτά πρέπει να δούμε από εδώ και μπρος και σ’ αυτά  στοχεύουμε μέσα από το  νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της συλλογικής δραστηριότητας, τη διαφύλαξη των αυτόχθονων φυλών, τη βελτίωση του ζωικού γενετικού υλικού και την υποστήριξη και ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας. Με δύο λόγια, καλές είναι οι ενισχύσεις και οι επιδοτήσεις, αλλά το μέλλον βρίσκεται στην αγορά. Τόνωση της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και για όλους τους μελλοντικούς μας σχεδιασμούς στο τομέα αυτό.

Ε.: Ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις για την προβολή και προώθηση των γαλακτοκομικών προϊόντων;

ΑΠ.: Ταυτόχρονα, θα μπορούσα να αναφερθώ αναλυτικά στις παρεμφερείς δραστηριότητες, όπως τα προγράμματα προβολής και προώθησης των αγροτικών μας προϊόντων στο εξωτερικό που μεγάλο μέρος τους αφιερώνεται στα ζωικά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Να σας πω για τα πράγματα που «τρέχουν» για το γάλα και τα παραδοσιακά τυριά στα μικρά νησιά του Αιγαίου και τον κανονισμό απονομής του ελληνικού σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Να σας πω για τα μέτρα που έχουμε λάβει για την αντιμετώπιση των φαινομένων παράνομων εισαγωγών και ελληνοποιήσεων στο τομέα του κρέατος, τα ισοζύγια γάλακτος και κρέατος. Να σας αναφέρω τις υποχρεωτικές αναγραφές της χώρας προέλευσης και τη σήμανση.  Και υπάρχουν και πολλά ακόμη. Η καθετοποίηση της παραγωγής και η μετατροπή των αμιγώς  κτηνοτροφικών μονάδων σε μικτές, ούτως ώστε ο κτηνοτρόφος να είναι ταυτόχρονα και καλλιεργητής κτηνοτροφικών φυτών και να έχει μια σχετική ασφάλεια όσον αφορά στην πρόσβαση του σε φθηνή και επαρκή ζωοτροφή, αλλά και δράσεις όπως η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να μειωθεί το υψηλό κόστος της»

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Νίκος Αβουκάτος

Related posts