banner
banner
banner

Τι προκάλεσε την πτώση της Εκμηχάνισης της ελληνικής γεωργίας;

Τι προκάλεσε την πτώση της Εκμηχάνισης της ελληνικής γεωργίας;

Στο ΞΕΝΑΓΟ μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων – Αντιπροσώπων Μηχανημάτων Σάββας Μπαλουκτσής και εξήγησε τους λόγους της πτώσης. Ακόμη, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΕΑΜ για μια ανταγωνιστική γεωργία και βιώσιμη.

Ποια είναι η εικόνα της εκμηχάνιση της ελληνικής γεωργίας; Ποιες ήταν οι πωλήσεις τα προηγούμενα πέντε χρόνια;

Το επίπεδο εκμηχάνισης της Ελληνικής γεωργίας είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό των άλλων ευρωπαϊκών – ανταγωνιστικών χωρών και δυστυχώς συνεχώς μειώνεται. Ένας βασικός δείκτης, η μέση ηλικία των γεωργικών ελκυστήρων, έχει ξεπεράσει τα 25 έτη. Ενδεικτικά σχεδόν το μισό του εν λειτουργία στόλου (48,7%) είναι ηλικίας 26-40 ετών!

Ο μέσος όρος των ετήσιων πωλήσεων ελκυστήρων για την περίοδο 2010-2016, είναι 1.214 τρακτέρ – για το 2017 αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερο, δεν θα ξεπεράσει τις 850 πωλήσεις. Το κανονικό μέγεθος της αγοράς, με βάση τις ανάγκες αντικατάστασης και τον αριθμό του στόλου, θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3.500-4.000 τρακτέρ ετησίως.

Πωλήσεις 5ετίας:

2012 – 543 τρακτέρ.

2013 – 1.134 τρακτέρ,

2014 – 1.817 τρακτέρ.

2015 – 1.491 τρακτέρ.

2016 – 1.120 τρακτέρ.

Εκτίμηση 2017 – 850 τρακτέρ.

Τι προκάλεσε τη συνεχιζόμενη μείωση της εκμηχάνισης στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία;

 1. Η μεγάλη εξάρτηση/εγκλωβισμός της αγοράς από την εξέλιξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που κατά κανόνα υλοποιούνται με μεγάλη καθυστέρηση.
 2. Το καθεστώς επιδοτήσεων που προβλέπει η ΚΑΠ, εξασφαλίζει ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών και βάζει σε δεύτερη μοίρα την ανάγκη για μείωση του κόστους παραγωγής η οποία επιτυγχάνεται με επενδύσεις στην εκμηχάνιση.
 3. Η έλλειψη αξιόπιστης βάσης δεδομένων για την πραγματική κατάσταση του επιπέδου εκμηχάνισης και η απουσία συγκεκριμένης στρατηγικής από την Πολιτεία, για την βελτίωσή της.

Πώς θα έχουμε ανάκαμψη της αγοράς για να επιτευχθεί μια ανταγωνιστική γεωργία και βιώσιμη;

 1. Γρήγορη, πλήρης και αποτελεσματική απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων της ΕΕ που προβλέπονται για τον εκσυγχρονισμό της εκμηχάνισης.
 2. Εθνικό πρόγραμμα απόσυρσης «γερασμένωνu187 », αντιπαραγωγικών και ακατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων.
 3. Φορολογικά κίνητρα για τόνων των επενδύσεων στην γεωργική εκμηχάνιση.

Ποιες είναι οι προτάσεις του ΣΕΑΜ;

Εκτός από τα παραπάνω που στοχεύουν στην τόνωση της αγοράς και οδηγούν σε ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργία, ο ΣΕΑΜ έχει κατ’ επανάληψη προτείνει στα αρμόδια υπουργεία:

 1. Τακτικές διαδικασίες ελέγχου (τύπου ΚΤΕΟ) για τα γεωργικά μηχανήματα και ειδικότερα τους ελκυστήρες.
 2. Την ενίσχυση της εκπαίδευσης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε ότι αφορά την έρευνα, την χρήση και την τεχνική υποστήριξη των γεωργικών μηχανημάτων. Σήμερα τα τρακτέρ έχουν πιο σύγχρονους εξοπλισμούς (αυτοματισμούς, ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα πλοήγησης κλπ) από ότι έχουν τα αυτοκίνητα, τα οποία απαιτούν γνώσεις και εξειδίκευση.
 3. Την καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος απογραφής και διαγραφής ελκυστήρων, για να έχουμε ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα της κατάστασης.

Ποια θα είναι τα οφέλη της υγιούς εκμηχάνισης;

 1. Μείωση κόστους παραγωγής – αύξηση ποσότητας και ποιότητας παραγόμενου προϊόντος. Αύξηση καθαρού εισοδήματος αγροτικής εκμετάλλευσης. Βελτίωση ανταγωνιστικότητας ελληνικής γεωργίας.
 2. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των χειριστών. Ασφαλής χρήση μηχανημάτων. Λιγότερα ατυχήματα, λιγότερη ρύπανση και λιγότερη μόλυνση περιβάλλοντος. Δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας (βιοκαύσιμα κλπ).
 3. Λιγότερος χρόνος στο χωράφι, περισσότερος χρόνος για οικογενειακές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές ενασχολήσεις.

Κύριε Μπαλουκτσή, για τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού στον πρωτογενή τομέα απαιτούνται εξειδικευμένοι τεχνίτες γεωργικών μηχανημάτων; Υπάρχει η αντίστοιχη εκπαίδευση;

Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εκπαίδευση. Ότι γίνεται, γίνεται μόνο από τις Εταιρίες.

 

Σάββας Μπαλουκτσής

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Λένορμαν 89, 104 41 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. Φαξ: 210 342 44 23

info@seam.gr

Related posts