banner
banner
banner
banner

Οι συνεργασίες θα καταστήσουν ανταγωνιστική την ελληνική αγροτική οικονομία

Οι συνεργασίες θα καταστήσουν ανταγωνιστική την ελληνική αγροτική οικονομία

Το στίγμα της πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 2018 έδωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Αποστόλου, κατά την συνέντευξη του στο «ΞΕΝΑΓΟ».

Ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε στη δημιουργία δομών για την συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών, και την ανάπτυξη συνεργιών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι εντός του 2018 θα συσταθεί το ταμείο στήριξης των επενδύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ στις αρχές του νέου έτους θα ξεκινήσει η λειτουργία του ΟΔΙΑΓΕ, που θα αξιοποιεί τη δημόσια αγροτική περιουσία, σχεδιασμένα, με προτεραιότητα σε νέους, άνεργους και συλλογικούς φορείς.

Τόνισε, ότι με τα συνεργατικά σχήματα θα βελτιωθεί το εισόδημα του μικρού παραγωγού και θα καταστεί ανταγωνιστική η ελληνική αγροτική οικονομία και μάλιστα εξήγησε ότι ο συνεργατισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο για την άσκηση της αγροτικής μας πολιτικής. Ακόμη, πρόσθεσε ότι πρόκειται να διατεθούν 200 εκ. € για δομές που θα αφορούν τη τεχνική και επιστημονική Συμβουλευτική Υποστήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων από γεωτεχνικούς και άλλους επιστήμονες του χώρου, τη συνεργασία για τη μεταφορά γνώσης και τη προώθηση της καινοτομίας, μέσω της δημιουργίας Συμπράξεων και την ανάδειξη της Ποιότητας των αγροδιατροφικών μας προϊόντων.

Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι «για το πρόγραμμα των νέων αγροτών θα εξασφαλίσουμε κι άλλους από υπερδεσμεύσεις. Θα ξεπεράσουν τις 13.000 – 14.000 οι αγρότες που θα ενταχθούν».

Πώς προγραμματίζει το υπουργείο να υλοποιήσει τη στρατηγική του για το 2018; Που θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση;

Καταφέραμε το 2017 να ενεργοποιηθεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος του. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνολικά οι νέες προκηρύξεις και τα συνεχιζόμενα έργα, έχουν δεσμεύσει το 62% των πόρων και ξεπερνούν τα 3,5 δις ευρώ, με τις πληρωμές μέχρι τέλος του χρόνου να φτάσουν στα 1,4 δις €, δηλαδή σε μόλις δύο έτη η απορρόφηση έχει αγγίξει το 25% και μαζί με τη προκαταβολή που έχει εισρεύσει στη χώρα, το 29%.

Οι στόχοι μας για το 2018, είναι εξίσου φιλόδοξοι. Ειδικότερα για τη νέα χρονιά στο επίκεντρο της στρατηγικής μας βρίσκεται η δημιουργία των βασικών δομών του πρωτογενή τομέα που προβλέπονται στο Πρόγραμμα και αφορούν στη συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών και τις δομές συνεργασίας – συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Πέραν της μεγάλης έμφασης που δίνουμε στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και την αξιοποίηση του ΠΑΑ, προστατεύσαμε το αγροτικό εισόδημα με τη θέσπιση του

ατομικού αφορολόγητου ορίου. Επιπλέον σε ό,τι αφορά στις ενισχύσεις εξασφαλίσαμε την ομαλή καταβολή τους, νοικοκυρεύοντας μάλιστα όλες τις παλιές εκκρεμότητες (ακόμα  και από το 2008), ενώ για τις πληρωμές των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ μειώσαμε το χρόνο καταβολής της στο μισό. Και βέβαια να μην αγνοούμε ότι στα 3 χρόνια διακυβέρνησής μας δεν είχαμε ούτε ένα ευρώ πρόστιμα και καταλογισμούς, όταν παραλάβαμε 3 δις και με προσθήκη κάθε χρόνο πάνω από 300 εκατ.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο αγροτικός κόσμος για το ενδιαφέρον της κυβέρνησης στην υποστήριξη των συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και πώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν;

Με το νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στις

ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και στις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Η ανάπτυξη ενεργών και βιώσιμων συνεταιρισμών και οργανώσεων παραγωγών είναι ο στόχος μας γιατί μέσα από τα συνεργατικά σχήματα θα βελτιωθεί το εισόδημα του μικρού παραγωγού και θα καταστεί ανταγωνιστική η ελληνική αγροτική οικονομία.

Ένα πλήθος υγιών συλλογικοτήτων (Συνεταιρισμοί – Οργανώσεις και Ομάδες παραγωγών – Διεπαγγελματικές οργανώσεις – ΚΟΙΝΣΕΠ), μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν προς κάθε παραγωγική, μεταποιητική ή εμπορική κατεύθυνση.

Εμείς θέλουμε το συνεργατισμό ως βασικό εργαλείο για την άσκηση της αγροτικής μας πολιτικής. Η καλύτερη συνεταιριστική νομοθεσία είναι αδύνατον να συμβάλει στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών αν δεν υπάρχουν άνθρωποι, έντιμοι και δραστήριοι, που θα πάρουν τις πρωτοβουλίες στα χέρια τους, έτσι και για τις οργανώσεις παραγωγών ότι και να προβλέπουν οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί, τα συνοδευτικά κίνητρα και η εθνική νομοθεσία δεν μπορούν να επιτύχουν πολλά αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα πιστέψουν στην δύναμη της συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Ποια εργαλεία θα έχουν στη διάθεση τους οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και ψαράδες (χρηματοδοτικά – προγράμματα);

Στους βασικούς στρατηγικούς μας στόχους περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη στήριξη της ιδίας συμμετοχής, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων του ΠΑΑ.

Και αναφέρομαι στις δομές για τη τεχνική και επιστημονική Συμβουλευτική Υποστήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων από γεωτεχνικούς και άλλους επιστήμονες του χώρου, στις δομές. Συνεργασίας για τη μεταφορά γνώσης και τη προώθηση της καινοτομίας, μέσω της δημιουργίας Συμπράξεων και στην ανάδειξη της Ποιότητας των αγροδιατροφικών μας προϊόντων. Οι πόροι που θα διατεθούν σ’ αυτές τις παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 200 εκ. €. Παράλληλα είμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία εκπονεί την προβλεπόμενη από το κανονισμό σχετική μελέτη διάγνωσης των χρηματοδοτικών αναγκών και επιλογής των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε μέσα στο 2018 να οδηγηθούμε στη σύσταση του αντίστοιχου ταμείου στήριξης των επενδύσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

Έχουμε ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια να αρθούν οι αγκυλώσεις και τα κακώς κείμενα στην αλιεία. Το βασικότερο εργαλείο μας σε αυτή τη διαδρομή είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, ύψους 389 εκατ. ευρώ, που με την εθνική συνεισφορά θα ξεπεράσει τα 523 εκατ.

Τη δικτύωσή του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό;

Κάθε περιοχή της χώρας μας έχει μια διαφορετικότητα. Πρέπει αυτή τη διαφορετικότητα στα αγροδιατροφικά προϊόντα να

την αναδείξουμε, να την προβάλουμε, να την στηρίξουμε. Χρειάζονται συνέργειες παντού, ανάμεσα στον παραγωγό, την τουριστική μονάδα και τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αγροδιατροφής με γνώμονα την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα.

 

Ο αγροτικός τομέας μπήκε ψηλά στην οικονομική και πολιτική ατζέντα γιατί έχει σημαντική δυναμική κυρίως ως προς τα επώνυμα αγροτικά προϊόντα, φυτικής και ζωικής προέλευσης, με την ποιότητά τους να είναι αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. Τα παραδοσιακά προϊόντα, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης πρέπει να έχουν καλύτερη διασύνδεση με τον κλάδο του τουρισμού. Κι αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

  • την ενεργοποίηση όλου του ελεγκτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων προϊόντων π.χ. γάλακτος, κρέατος, αυγών, πατάτας, ώστε το ποσοστό των ελληνικών προϊόντων που καταναλώνεται στον κλάδο του τουρισμού να αυξηθεί. Τελευταία κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση με την θέσπιση της υποχρεωτικής αναγραφής στις συσκευασίες των γαλακτοκομικών προϊόντων της χώρας αρμέγματος και στις ταμειακές μηχανές των χώρων πώλησης της χώρας προέλευσης του κρέατος.
  • τη διαμόρφωση ενός δικτύου προμήθειας μέσω ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές δυνατότητες παραγωγής, και θα στηρίζεται κατά κύριο λόγω στην διασύνδεση των τοπικών παραγωγών αγροτικών προϊόντων με τη προμήθεια των ξενοδοχείων και
  • την ενίσχυση της προώθησης των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές μέσα από συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που το 2017 ξεπέρασαν τα 160 εκατ. ευρώ. Κι αυτό ήδη έχει αποτυπωθεί εντυπωσιακά στην αύξηση των εξαγωγών.

Στο ΥΠΑΑΤ πιστεύουμε και το έχουμε κάνει κοινή αντίληψη, ότι η παραγωγική ύπαιθρος μπορεί να ανταποκριθεί στη πρόκληση κάλυψης των διατροφικών αναγκών της χώρας μας. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα σε κάθε περιοχή δυνατότητες για παραγωγή προϊόντων καθαρών υγιεινών και ποιοτικών.

Με ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης έστω και εποχικές;

Όταν μιλάμε για αγροτική παραγωγή έχουμε στο μυαλό μας μια σκέψη. Αυτή που θέλει τους αγρότες ως παραγωγούς πλούτου και ως εγγυητές της συνοχής της υπαίθρου. Ένας από τους βασικούς μας στόχους, λοιπόν, είναι η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και η υποστήριξη της απασχόλησης στην ύπαιθρο.

Για τους νέους αγρότες, (όπου οι προκαταβολές 70%, κατεβλήθησαν στους αρχικούς δικαιούχους σε χρόνο ρεκόρ) προκηρύξαμε το πρόγραμμα νέων αγροτών, στο οποίο θα ενταχθεί και η πλειοψηφία όσων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν τις προϋποθέσεις. Έχουμε τους πόρους, θα εξασφαλίσουμε κι άλλους από υπερδεσμεύσεις. Θα ξεπεράσουν τις 13.000-14.000 οι αγρότες που θα ενταχθούν. Στα υπόλοιπα επί μέρους προγράμματα του ΠΑΑ θα προβλεφθεί επίσης ενισχυμένη μοριοδότηση των ενδιαφερόμενων νέων αγροτών, ώστε να έχουν δυναμική προτεραιότητα στις επενδυτικές τους προσπάθειες.

Προχωράμε στις αρχές του 2018 στην έναρξη λειτουργίας του ΟΔΙΑΓΕ, που θα αξιοποιεί τη δημόσια αγροτική περιουσία, σχεδιασμένα, με προτεραιότητα σε νέους, άνεργους και συλλογικούς φορείς.

Επίσης προχωρήσαμε στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα. Το Σχέδιο αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό χρηστικό εργαλείο, προς περαιτέρω αξιοποίηση, για την άμεση και μεσοπρόθεσμη αποφασιστική στήριξη των ενδιαφερομένων, αλλά και με προτάσεις αναδιοργάνωσης του θεσμικού πλαισίου και των οικονομικών ενισχύσεων τους σε όλη την παραγωγική και μεταποιητική διαδικασία. Τα πρώτα πιλοτικά βήματα αξιοποίησης του Σχεδίου θα γίνουν άμεσα αντιληπτά σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας, αρχής γενομένης από τη Δυτική Μακεδονία.

 

Yπουργός Ευάγγελος Αποστόλου

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα

T.K. 101 76 | Ελλάδα | Τηλεφωνικό Κέντρο:

+30 (210) 212 4000 | Κέντρο εξυπηρέτησης

Αγροτών: 1540 | E. nfo@nagric.gr

Related posts