banner
banner
banner
banner

Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα

Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια, ζούμε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από κρίσεις σε όλα τα επίπεδα. Η ανεργία και η αναζήτηση εργασίας έχουν σπρώξει εκατοντάδες χιλιάδες νέους στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα πολλοί εργαζόμενοι ζουν με την αμφιβολία για το μέλλον των επιχειρήσεων και τον φόβο της απόλυσης.

Οι διαπιστώσεις αυτές είναι από όλους κατανοητές και οι επιπτώσεις τους φαίνονται σε όλες τις δραστηριότητες της ελληνικής κοινωνίας. Ο κλάδος της επαγγελματικής κατάρτισης έχει και αυτός βρεθεί σε δεινή κατάσταση και σαφώς κινδυνεύει με πλήρη απαξίωση. Η εφαρμογή μονοδιάστατων μέτρων όπως οι επιταγές κατάρτισης (voucher), οδήγησαν στην υποβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας και στον ξέφρενο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων κατάρτισης.

Καθυστερήσεις στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών, έχουν επιδράσει αρνητικά στην αγορά του κλάδου. Επίσης τα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Εταιριών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, δείχνουν ότι η συμμετοχή των ελλήνων σε δράσεις κατάρτισης είναι μόλις 2,9% έναντι 9,5% του κοινοτικού μέσου όρου, γεγονός που φανερώνει την έλλειψη κουλτούρας για κατάρτιση στην πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού.

Η πολιτεία με τους αρμόδιους φορείς της θα πρέπει άμεσα να επιληφθεί για την αντιμετώπιση και την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των όποιων ενεργειών είναι:

Πρώτον η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στη συζήτηση για το παρόν και το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Δεύτερον, η άμεση ένταξη και ενεργοποίηση των πόρων που προορίζονται για την κατάρτιση, από το ΕΣΠΑ και άλλους εθνικούς λογαριασμούς. Τα

ρίτον η θεσμοθέτηση ενός αξιόπιστου και μοντέρνου πλαισίου πιστοποίησης παρόχων, προγραμμάτων και παρεχομένων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης.

Η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρα μας, ώστε οι όποιες προσπάθειες ανάκαμψης να συνδυαστούν με την επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων.

 Εμείς στο ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, πιστεύουμε πως η παροχή ποιοτικής και επίκαιρης κατάρτισης, είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρέμβασή μας στο χώρο και προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι.

Χαράλαμπος Τσαϊρέλης Διευθυντής του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

Related posts