banner
banner
banner
banner

Για την ασφάλεια των παιδιών στο χωράφι

Για την ασφάλεια των παιδιών στο χωράφι

Τα παιδιά πολλές φορές βλέπουν τα μηχανήματα σαν παιχνίδια. Θέλουν να ανέβουν πάνω, να προσπαθήσουν να τα οδηγήσουν. Μην τα αφήνετε να ανεβαίνουν πάνω στα γεωργικά μηχανήματα, ιδιαίτερα στη διάρκεια της εργασίας. Κρατήστε τα μακριά.

Προσοχή! Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά πάνω στα μηχανήματα. Φυλάξτε τα σε ασφαλές σημείο.

Σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες καλλιέργειες διαδραματίζουν τα χημικά χωρίς τα οποία η παραγωγή θα ήταν μειωμένη κατά 50% περίπου. Σχετική νομοθεσία αποβλέπει στην προστασία από πιθανές δυσάρεστες επιπτώσεις. Τα χημικά πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικούς χώρους με καλά ασφαλισμένες πόρτες και ειδική σήμανση. Στην εικόνα φαίνεται το διεθνές σήμα προειδοποίησης για την ύπαρξη χημικών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) και ότι η πόρτα είναι ασφαλισμένη. Τα παιδιά θα πρέπει να μην έχουν πρόσβαση στους χώρους αυτούς και να παραμένουν μακριά από κάθε είδους χημικά.

Απομακρύνετε τα παιδιά την ώρα που ψεκάζετε. Όλες οι εργασίες ψεκασμού είναι επικίνδυνες. Πρέπει να απομακρύνονται όλοι από την περιοχή ψεκασμού και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους χειριστές των μηχανημάτων. Τα χημικά προκαλούν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και δερματοπάθειες. Τα ρούχα αυτών που βρίσκονται στην περιοχή πρέπει να πλένονται καλά μετά τη χρήση τους. Στα χωράφια που έχει προηγηθεί ψεκασμός με φυτοφάρμακα (ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα) πρέπει να τοποθετούνται προειδοποιητικές σημάνσεις. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα χρησιμοποιημένα δοχεία χημικών. Τα δοχεία περιέχουν υπολείμματα ισχυρών χημικών και η χρήση τους για παιχνίδι στο νερό μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες δερματοπάθειες ή αναπνευστικά προβλήματα στα παιδιά και μόλυνση του νερού.

Εξηγήστε στα παιδιά ότι τα σκουπίδια που πετιούνται μέσα σε ένα αυλάκι με νερό όχι μόνο φαίνονται άσχημα αλλά αντιπροσωπεύουν έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή. Όλα τα δοχεία που περιέχουν φάρμακα ή λιπάσματα, αφού χρησιμοποιηθούν, πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους προς ανακύκλωση για την αποφυγή βλαβερών επιπτώσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Προσοχή! Το δισκοπρίονο είναι ίσως το πιο επικίνδυνο εργαλείο που μπορεί να βρεθεί σε ένα χωράφι. Μην το αφήνετε ποτέ να λειτουργεί όταν δεν είστε εκεί και μην επιτρέπετε στα παιδιά να το πλησιάζουν.

Ένα αλυσοπρίονο με μηχανισμό ασφαλείας. Αυτό το εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο χειριστή. Προσοχή! Να λαμβάνετε πάντα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για τη χρήση αυτού του επικίνδυνου πριονιού.

Αυτός δεν είναι χώρος για παιχνίδι. Βλέπουμε παιδιά να σκαρφαλώνουν σε ένα σωρό ενσιρωμένης ζωοτροφής.

Το χόρτο είναι συγκεντρωμένο για χειμερινή τροφή των ζώων. Τα λάστιχα χρησιμοποιούνται σαν βάρη για να κρατάνε ένα πλαστικό κάλυμμα που εμποδίζει τον αέρα να μπει και να καταστρέψει το ενσίρωμα. Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν σε τέτοια μέρη.

Δεν πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος παιδιών σε χώρους που επισκευάζονται μηχανήματα. Οι μπουκάλες οξυγόνου, ο ηλεκτρικός τροχός, τα βαριά εργαλεία και τα σπρέι είναι επικίνδυνα.

Πολλά ατυχήματα έχουν συμβεί σε παιδιά που παίζουν με όπλα. Μην αφήνετε ποτέ το όπλο σας γεμάτο και σε σημεία που μπορούν να το βρουν τα παιδιά. Μούρα και βατόμουρα. Τα παιδιά πρέπει να αποθαρρύνονται από το να μαζεύουν άγρια

φρούτα γιατί υπάρχουν ομοιότητες στις φαγώσιμες και μη φαγώσιμες ποικιλίες. Oι μη φαγώσιμες ποικιλίες μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση.

Προσοχή! Ένα θερμοκήπιο μέσα στο οποίο μπορούν να μπουν τα παιδιά ανεξέλεγκτα. Τα λαχανικά και τα λουλούδια είναι μια πρόκληση για τα παιδιά αλλά είναι επικίνδυνα αν έχουν ψεκαστεί πρόσφατα.

Τα εγκαταλελειμμένα θερμοκήπια αποτελούν κι αυτά ένα επικίνδυνο χώρο για παιχνίδι. Η πτώση αντικειμένων ή η κατάρρευση της δομής του θερμοκηπίου είναι πολύ πιθανή.

Μηχανές συγκομιδής. Αυτή η σύνθετη γεωργική εικόνα με αναβατόρια, τρακτέρ που κάνουν όπισθεν και άλλα κινούμενα μέρη και προϊόντα αντιπροσωπεύει μια ποικιλία κινδύνων. Τα παιδιά πρέπει να είναι μακριά.

Προσοχή! Ο χειριστής του τρακτέρ δεν έχει ορατότητα πίσω από τη ρυμούλκα ακόμα και αν χρησιμοποιεί πλαϊνούς καθρέπτες. Αρκετά σημεία γύρω από ένα τρακτέρ βρίσκονται εκτός ορατότητας του χειριστή. Τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι πρέπει να στέκονται πάντα μακριά από το χώρο κίνησης αγροτικών μηχανημάτων και σε σημεία που μπορεί εύκολα να τους δει ο χειριστής τους. Το παιχνίδι γύρω και πάνω στο σωρό με τα βαριά γεωργικά ελαστικά είναι επικίνδυνο. Παρά το γεγονός ότι ο σωρός φαίνεται σταθερός τα ελαστικά έχουν την τάση να πέφτουν. Δεν είναι μόνο τα ελαστικά που πέφτουν όμως! Σταθεροποιείστε καλά όλα τα αντικείμενα που έχουν πιθανότητες να πέσουν προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Τα εγκαταλελειμμένα μηχανήματα προκαλούν τα παιδιά να παίξουν σκαρφαλώνοντας! Πρέπει να γίνει κατανοητό στα παιδιά ότι τα γεωργικά μηχανήματα είναι επικίνδυνα ακόμα και αν είναι παροπλισμένα.

Ένα γεωργικό μηχάνημα ΠΟΤΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί παιχνίδι! Αυτή είναι μια απαγορευμένη περιοχή! Μολυσμένο υγρό συγκεντρώνεται στο υπέδαφος κοντά σε μια γαλακτοκομική μονάδα. Δημιουργείται έτσι ένας βαλτώδης λάκκος με άγνωστο βάθος και επιφάνεια που φαίνεται συμπαγής. Κάθε κίνηση σε αυτή την περιοχή πρέπει να αποκλειστεί.

Από τις θυρίδες των δεξαμενών λυμάτων που συγκεντρώνουν υγρά από τη ζύμωση ζωοτροφών ή λάσπη από την κοπριά ζώων, εκλύονται θανατηφόρα αέρια. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα σημεία αυτά και μην αφήνετε ποτέ τις θυρίδες ανοικτές. Προσοχή! Κίνδυνος πτώσης και πνιγμού!

Εάν χρησιμοποιείτε βαθιές ποτίστρες για το πότισμα των ζώων σας αποτρέψτε τα παιδιά από το να παίζουν εκεί. Υπάρχει κίνδυνος μολύνσεων και ίσως πνιγμού.

Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν σε αυλάκια και αρδευτικά κανάλια. Οι όχθες τους ίσως να έχουν πολύ μαλακό και αμμώδες έδαφος ή πολύ μεγάλη κλίση. Τα παιδιά μπορεί να γλιστρήσουν και να πέσουν μέσα με ανεπανόρθωτες συνέπειες.

Το καρούλι ποτίσματος μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για τα παιδιά. Κινείται μόνο του και ψεκάζει νερό με μεγάλη πίεση που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Ο θερισμός χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Τα σπαρτά χρησιμοποιούνται για κρυψώνες από τα παιδιά. Ο χειριστής της θεριζοαλωνιστικής μηχανής δεν μπορεί να ξέρει ότι βρίσκονται εκεί.

Το κάψιμο της καλαμιάς χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Τα παιδιά που βρίσκονται στην περιοχή κινδυνεύουν.

Το παιχνίδι στις στοίβες από μπάλες άχυρου είναι επικίνδυνο. Οι μπάλες μπορεί να πέσουν και να τραυματίσουν τα παιδιά.

Η πρόσβαση σε ψηλά σιλό γίνεται συνήθως από σκάλες χωρίς χειρολαβές. Ο κίνδυνος πτώσης είναι μεγάλος. Η κίνηση μέσα σε ένα γεμάτο σιλό χωρίς μέτρα προστασίας είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επιφέρει ασφυξία. Μην αφήνετε τα παιδιά να ανεβαίνουν!

Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να περιεργάζονται ιμάντες μεταφοράς καρπών διότι οι μηχανισμοί αυτοί αποτελούνται από εξαρτήματα που περιστρέφονται σε διάφορα επίπεδα. Οι μηχανισμοί αυτοί βρίσκονται συνήθως κοντά στα σιλό και τίθενται σε λειτουργία από απόσταση. Ένα παιδί μπορεί εύκολα να βρίσκεται κοντά στις μηχανές, απροστάτευτο, χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό. Τα παιδιά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας των μηχανών.

ΠΑΥΛΟΣ I. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 11855

Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι

Τ.Κ. 57009 – Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 779099

Πάτρα: 6o χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 26500

Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: TERRA A.E., 3o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης,

Τ.Κ. 41110 – Τηλ.: 2410 575012, Fax: 2410 237535

e-mail: info@condellispaul.gr | www.condellispaul.gr

 

Related posts